Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše data proto zpracováváme výhradně na základě právních předpisů (GDPR, TKG 2003). V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování dat na našich webových stránkách.


Kontaktujte nás
Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, vaše údaje budou uloženy po dobu šesti měsíců ke zpracování žádosti a v případě následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.


Vaše práva

Máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost, odvolání a námitky. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon na ochranu osobních údajů, nebo pokud vaše nároky na ochranu údajů byly jinak porušeny, můžete si stěžovat na orgán dohledu v České Republice.